Zaproszenie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Już po raz drugi chciałbym Państwa zaprosić do Rzeszowa na konferencję poświęconą łuszczycy – chorobie skóry dobrze znanej każdemu dermatologowi. Podczas poprzedniej konferencji, która odbyła się w marcu 2018 roku, spotkali się eksperci różnych specjalności, pacjenci oraz politycy aby dyskutować nad tą częstą i niezwykle istotną chorobą, nie tylko z punktu widzenia pacjentów, ale również biorąc pod uwagę koszty opieki zdrowotnej czy współchorobowość i związane z tym powikłania choroby. Minione dwa lata to czas, w którym nadal obserwowaliśmy z jednej strony gwałtowny rozwój nowych metod terapeutycznych, ale z drugiej także wzrost świadomości  społeczeństwa na temat potrzeb pacjentów chorujących na łuszczycę.
Podczas kolejnej edycji konferencji chcemy dyskutować o tym, że łuszczyca to nie tylko problem dotyczący dermatologów, ale choroba ogólnoustrojowa, która wymaga wielospecjalistycznej opieki, m.in. reumatologów, internistów, dietetyków, psychologów czy psychiatrów. Ostatnie lata to czas ogromnego postępu w leczeniu łuszczycy. Obserwujemy pojawianie się licznych nowych opcji terapeutycznych, pozwalających na skuteczną kontrolę objawów choroby u najciężej chorych. Z drugiej strony nadal wielu pacjentów z łuszczycą w Polsce nie może być skutecznie leczonych z uwagi na ograniczony dostęp do specjalisty, ograniczenia formalne w dostępie do nowoczesnych terapii przeciwłuszczycowych, a także niedostateczną wycenę udzielanych świadczeń medycznych. Pragniemy, aby nasza konferencja była z jednej strony okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w diagnostyce i leczeniu łuszczycy, a z drugiej stała się platformą do dyskusji nad najbardziej pilnymi i istotnymi problemami opieki medycznej nad chorymi na łuszczycę w Polsce.
Jeszcze raz pragnę wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do przyjazdu do Rzeszowa i do wzięcia czynnego udziału w naszej konferencji.


Prof. Adam Reich
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr. Jenny Murase

Dr Jenny Murase jest wysoce cenioną specjalistką w dziedzinie zdrowia kobiet w zakresie dermatologii oraz współredaktorem naczelnym czasopisma International Journal of Women’s Dermatology. Ponad 20 razy prowadziła sympozja terapeutyczne w zakresie zdrowia kobiet w ramach dorocznych i letnich spotkań Amerykańskiej Akademii Dermatologii (AAD), jak również sympozja na temat ciąży dla Światowego Kongresu i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Jest założycielką i przewodniczącą Grupy Eksperckiej ds. Zdrowia Kobiet w ADD oraz była w ramach ADD członkiem Rady ds. Edukacji i Certyfikacji, Komitetu ds. Oceny Potrzeb i Programu Edukacyjnego, uczestniczką Programu Przeglądu Metodologii Oceny Ekspertów oraz członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Mediów. Jako członek zarządu Amerykańskiego Towarzystwa Kontaktowego Zapalenia Skóry, przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu ds. Polityki Biznesowej, Grupy Zadaniowej CAMP ds. Optymalizacji oraz Grupy Zadaniowej CAMP ds. Oceny Globalnej, a także została w 2019 r. nagrodzona za zasługi na rzecz Towarzystwa. Przez 7 lat była także przewodniczącą Towarzystwa Dermatologicznego w San Francisco, zdobywając w 2019 r. przyznawaną przez to Towarzystwo nagrodę Lekarza Roku. Nadal reprezentuje Towarzystwo w Radzie Doradczej Kalifornii Północnej i Radzie Doradczej ADD. Pełni również funkcję adiunkta klinicznego w Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, gdzie indywidualnie prowadziła 20 studentów medycyny i członków kadry, a w 2010 r. została wybrana najlepszym nauczycielem wśród adiunktów klinicznych. Dr Murase prowadzi konsultacje dermatologiczne w Grupie Medycznej Fundacji Palo Alto, a w ciągu 12 lat praktyki przeprowadziła ponad 200 międzynarodowych, krajowych i regionalnych prezentacji ustnych i sesji plakatowych oraz opublikowała 9 rozdziałów w książkach i ponad 90 recenzowanych artykułów.

Hotel Prezydencki ****​ to jedno z najnowocześniejszych centrów kongresowych, obiekt dysponuje łącznie ​dziesięcioma salami konferencyjnymi​ z możliwością organizacji konferencji dla nawet ​600 osób.​


Hotel Prezydencki, Rzeszów